Ochrana osobních údajů

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Prostřednictvím těchto webových stránek jsou shromažďovány pouze následující osobní údaje:

  • IP adresa návštěvníka

Tento údaj je zapsán do protokolového souboru webového serveru při každé návštěvě kterékoli stránky tohoto webu. Právním základem shromažďování a zpracování tohoto údaje je náš oprávněný zájem. Protokolové soubory webového serveru využíváme pouze pro účely řešení chyb webového serveru, k žádným jiným účelům je nepoužíváme (zatím nebylo nikdy potřeba protokolové soubory prohlížet). Neposkytujeme je žádným třetím stranám. Přístup k protokolovým souborům webového serveru má též náš poskytovatel hostingových služeb, společnost ACTIVE 24, s.r.o., případně její subdodavatelé.

Po skončení běžného měsíce protokolové soubory webového serveru a s ním i veškeré osobní údaje shromážděné v daném měsící mažeme. Žádné další zpracování osobních údajů ve vztahu k těmto webovým stránkám neprobíhá.

Pokud máte zájem uplatňovat jakákoli svá zákonná práva ve vztahu ke svým osobním údajům, které shromažďujeme a zpracováváme, kontaktujte mne prosím e-mailem, skypem nebo telefonicky.

Zodpovědná osoba: Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.

[Zpět na hlavní stránku]